Для фізичних осіб

Для юридичних осіб та ФОП

АНКЕТА БАНКУ

АНКЕТА БАНКУ

  • Банк
  • Коди Банку
  • Послуги

Повне найменування банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК»

Скорочене найменування банку

ПАТ «МАРФІН БАНК»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Реєстраційний номер

1 554 105 0057 000362

Дата державної реєстрації

29.12.2004 р.

Місце державної реєстрації

Одеська область,  м. Чорноморськ

Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій

Банківська ліцензія; ліцензії на професійну діяльність нафондовому ринку

Номер ліцензії

66

Дата видачі ліцензії

13.10.2011 р.

 

Юридична адреса

Україна68003, Одеська область, м. Чорноморьск, проспект Миру, 28

Фактичне місцезнаходження

Україна, 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11

Номери контактних телефонів і факсів

Тел.: (0482) 301-300, 301-301
Факс: (0482) 301-302

Сайт

http://marfinbank.ua

Адреса електронної пошти

office@marfinbank.ua

 МФО – 328168

ЄГРПОУ – 21650966

МФО – 328168

ЄДРПОУ – 21650966

КОПФГ – 230

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 216509615036

Свідоцтво №100310636

 

SWIFT - MTBAUA2D
 


1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. 
2. Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахуванням коштів на них. 
3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик. 
4. Валютні операції:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
 - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг, згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281; 
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг, згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.
5. Емісія власних цінних паперів.
6. Організація купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 
7. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг). 
8. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі. 
9. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, із прийманням на себе ризику виконання таких вимог і приймання платежів (факторинг).
10.Лізинг. 
11.Послуги з відповідального збереження і надання в оренду сейфів для збереження цінностей і документів. 
12. Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів і інших оборотних платіжних інструментів. 
13. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток. 
14. Надання консультаційних і інформаційних послуг щодо банківських операцій та інших фінансових операцій. 
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди і акції інших юридичних осіб. 
16. Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.
17. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
- з інструментами грошового ринку; 
- з інструментами, які базуються на обмінних курсах і відсотках; 
- з фінансовими ф'ючерсами і опціонами; 
18. Депозитарна діяльність депозитарної установи. 
19. Діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування.