Для фізичних осіб

Для юридичних осіб та ФОП

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС


 

У зв'язку з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також новими вимогами НБУ (п. 16 глави I розділу III Постанова Правління НБУ № 373 від 24.10.11 р зі змінами та доповненнями), з 01.12.2015 року Банк складає та публікує проміжний скорочений фінансовий звіт за I-III квартали звітного року та фінансовий звіт за рік. 

 

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2015 р опублікована на сторінці